Toiminta

Toiminta

 

Huumeambulanssi Ry:n toiminta koostuu useista eri osa-alueista,
Toimii päihdehuollon sektorilla tehden ennaltaehkäisevää päihdetyötä esim. kiertelemällä nuorisokerhoissa, koulujen vanhempainilloissa jne. antamassa tietoa ja ohjausta nuorten päihdekysymyksissä

Käy tarvittaessa asiakkaan luona keskustelemassa ja arvioimassa sen hetkistä tilannetta
Harjoittaa puhelinpäivystystä joka toimii ma – to klo 17.00 – 24.00 sekä viikonloppuisin perjantai-illasta klo 17.00 sunnuntai-iltaan klo 24.00 asti
Antaa päihdeluentoja eri tahoille, esim. oppilaitoksille

Pitää yllä jäsentensä tietotaitoa huolehtimalla koulutuksesta
Harjoittaa tiedotustoimintaa ja julkaisee jäsenlehteä nimeltä Humppari
Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.