Päivystyksen

• Puhelinpäivystys

Puhelinpäivystyksemme toimii etusivulla mainittuina kellonaikoina. Annamme keskusteluapua ja neuvoa päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa, sekä avustamme hoitoon hakeutumisessa. Meille voivat soittaa niin käyttäjät itse kuin hänen omaisensa tai muut läheiset. Puhelinpäivystäjä voi soiton luonteesta riippuen joko keskustella tai tarvittaessa lähettää yhdistyksen ambulanssin paikan päälle tarkistamaan tilanteen. Apu paikan päällä voi olla joko ensiapu- tai keskusteluluontoista.

• Kierrostoiminta

Ambulanssit liikkuvat iltaisin ja öisin pääkaupunkuseudulla paikoissa, joissa nuoriso liikkuu ja oleilee, etsien avuntarpeessa olevia sekä keskutelemassa päihteiden käyttöön liittyvistä asioista. Käymme myös nuorisokerhoilla ja kahviloissa tekemässä toimintaamme tunnetuksi ja tutustumassa samalla nuoriin.

• Operaatiot

Osallistumme yhteistyöoperaatioihin yhdessä eri tahojen kanssa. Tälläisiä ovat esim. uudenvuoden-, vapun- ja koulujen päättäjäisoperaatiot. Näissä operaatioissa toimimme osana suurta organisaatiota ja yhteisen johdon alaisuudessa.

• Erikoispäivystykset

Hyödynnämme ryhmämme ensiapukoulutusta myös päivystämällä erilaisissa tapahtumissa, joilla ei ole mitään suoranaista tekemistä huumeiden kanssa.
Erikoispäivystysten toiminta-alueena on koko Suomi.
Toimimme korkeasti koulutettuna ensiapuryhmänä, jolla on käytössään asianmukainen sairaankuljetuskalusto. Erikoispäivystykseen lähtevän ryhmän rakenne ratkaistaan tapauskohtaisesti siten, että kaikki eteen tulevat tehtävät voidaan hoitaa.